نصاب

قطعات کنترل باکس درب اتوماتیک دورژانس

کنترل باکس درب اتوماتیک کنترل باکس درب اتوماتیک ، به عنوان مغز دربهای برقی می باشد . از آنجاییکه تمامی فرامین قطعات درب اتوماتیک زیر نظر کنترل باکس صورت می گیرد لذا این قطعه ی الکترونیکی جزء مهمترین قطعات درب برقی به حساب می آید. در واقع اگر برد الکترونیکی با کوچکترین مشکل رو به رو شود تمامی […]