نصاب

معرفی کنترل باکس درب اتوماتیک دورژانس

کنترل باکس درب اتوماتیک در واقع یک برد الکترونیکی می باشد و به عنوان جعبه فرمان سیستم درب اتوماتیک استفاده می‌شود. تمامی دستورات در قسمت کنترل باکس درب اتومات تجزیه و تحلیل می شود به همین دلیل از کنترل باکس به عنوان مغز دربهای الکترونیکی یاد می کنند. تمامی قطعات درب برقی زیر نظر کنترل باکس عمل می کنند به همین […]