نصاب

پروفیل درب اتوماتیک دورژانس

پروفیل آلومینیومی درب اتوماتیک   یکی از مهمترین قطعات دربهای اتوماتیک، پروفیل درب اتوماتیک می باشد . در حال حاضر درب اتوماتیک در اکثر ساختمانها بکار گرفته می شوند . از مزیتهای استفاده  درب اتوماتیک،  امن بودن  و رعایت بهداشت بخاطر عدم استفاده از دستگیره می باشد و در مراکزی که مثل هتلها و فروشگاهها […]