نصاب

نصب پایه پلیت راهبند دورژانس

پایه فونداسیون برای زیر راهبند جهت جای گذاری بر زمین داخل بتن طراحی شده است و یکی از بخش های اصلی برای نصب انواع راهبند دورژانس میباشد. راهبندهای دورژانس برای نصب نیازمند پلیت فلزی است که در زمان نصب بر روی زمین قرار بگیرند تا راهبند بر روی آن سوار شود و بر روی یک محیط […]