نصاب

معرفی موتور درب اتوماتیک دورژانس

موتور درب اتوماتیک از اجزای اصلی یک درب برقی می باشد در واقع این موتور است که نیروی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کند وباعث حرکت لت های درب در جهات مختلف ، و درنهایت باز وبسته شدن درب می شود. همان طور که می دانید دربهای اتومات بدون دخالت دست وبه صورت خودکار باز […]