نصاب

معرفی درب اتوماتیک ریلی دورژانس

روزانه مردم زیادی در ساختمان های مسکونی، ادارات، کارخانجات و مراکز دیگر از راحتی و آسایش سیستم های درب اتوماتیک بهره مند می شوند. یکی از انواع متنوع درب های پارکینگی، درب اتوماتیک ریلی است. درب اتوماتیک ریلی مکانیزمی قدرتمند برای مصارف مختلف از جمله ورودی انبار، کارخانجات و ادارات دولتی و راه حلی کارآمد […]