نصاب

ساختار جک درب پارکینگ

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور علم و فناوری در زندگی عمومی و شخصی افراد، کم کم درب های دستی جای خود را به درب های کرکره ای و اتوماتیک داده اند. امروزه از درب های اتوماتیک علاوه بر اماکن عمومی و تجاری در مجتمع های مسکونی و ادارات نیر استفاده میشود. جک درب پارکینگ یکی […]