نصاب

بدنه راهبند دورژانس

عمده ترین ساختار یک راهبند دورژانس چه از نوع راهبند اهرمی و چه راهبند های ستونی و امنیتی بدنه راهبند است که تحت تنش های گوناگون می باشد و بایستی به خوبی از کنار این تنش های محیطی عبور کند. در کنار این موضوع بدنه راهبند، شاسی و قرارگاه اصلی اجزاء راهبند می باشد بنابراین بدنه راهبند نقش محوری در کیفیت عملکرد راهبند دارد. استحکام بدنه راهبند دورژانس اما […]

درب اتوماتیک دورژانس

درب اتوماتیک | در اتوماتیک درب اتوماتیک از نیازهای ساختمان های امروزی به شمار می رود ما در این مقاله ی جامع قصد داریم همه چیز را در رابطه با در اتوماتیک به طور کامل شرح دهیم.دربهای اتوماتیک به دو صورت شیشه ای و پارکینگی در بازار وجود دارند که هر نوع آن مزایا و کاربرد خاص خودشان […]