نصاب

راهبند پارکینگ هیدرولیک دورژانس با تردد بالا و نامحدود

راهبند اتوماتیک پارکینگ چیست؟ موانعی که با کمک آن ها می توان از دسترسی همگانی به مکان، فضا و نقاطی مشخص جلوگیری کرد. در واقع راهبند پارکینگ دروازه هایی هستند که به وسیله ی آن ها می توان کنترل بیشتری را بر ورودی ها و خروجی ها اعمال کرد، تا به این صورت مسائل امنیتی […]