نصاب

راهبند امنیتی ضد انتحاری دورژانس

راهبند های امنیتی تجهیزات حفاظتی هستند که در مراکز حساس که امنیت عبور و مرور در آن ها بسیار حیاتی است و در صورت هرگونه احمال کاری در حفظ امنیت آن ها خسارت های جبران ناپذیری به بار می‌آید. راهبند های امنیتی با توجه به سطح امنیتی و همچنین محدودیت های مکان نصب به انواع […]