نصاب

چند روش برای افزایش امنیت درب پارکینگ دورژانس

امروزه بیشتر درب های ساختمانها به منظور دسترسی راحت تر برای ساکنین مجهز به جک پارکینگی دورژانس شده اند.با فشردن یک دکمه به راحتی درب برای ورود و خروج باز میشود. ساختمانهایی که مجهز به جک پارکینگی نیستند باعث اتلاف وقت و اذیت ساکنین برای باز کردن و بستن درب به صورت دستی میشوند.توجه به چند […]