نصاب

درب سکشنال با عملکرد سریع

درب اتوماتیک سکشنال دورژانس به فضایی در داخل گاراژ نیاز دارد تا دونده های افقی کار کنند. یکی از عوامل فعلی که باید از آن آگاه بود، این است که تعداد فوق ‌العاده‌ای از درب برقی های غلتکی گاراژی بسیار ارزان و نامناسب فروخته می ‌شوند که بسیاری از آن ها در واقع با مقررات اولیه […]