نصاب

بهترین سنسور جک اتوماتیک دورژانس

درب های اتوماتیک دورژانس از بهترین اختراعات پیشرفته ی عصر حاضر می باشند. درب اتوماتیک ها یک اختراع مدرن با قابلیت باز و بسته شدن می باشند که در جهت  کنترل کردن رفت و آمد ها و محدود کردن دسترسی به ورودی ساختمان، از طریق تکنولوژی خودکار، عمل می کنند. یکی از مهم ترین اجزای درب […]