نصاب

تنظیمات درب شیشه ای اتوماتیک دورژانس

درب اتوماتیک شیشه‌ای در ساختمان‌های مختلف و تنظیمات این درها به دغدغه‌ی بسیاری از مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. معمولاً  وابسته به میزان استفاده از در و تعداد تردد‌های انجام شده از آن، در پس از مدتی دچار معایبی می‌شود.  این معایب بر روی کارایی درها تاثیر می‌گذارد. درهای اتوماتیک در دوره‌های زمانی مشخص وابسته به […]