نصاب

کاربرد بولارد دورژانس چیست؟

بولاردهای دورژانس ستون هایی محکم و کوتاه هستند که در یک سطح سخت مانند آسفالت، بتن یا عرشه کشتی نصب می شوند. این ابزار با هدف بازدارندگی و مسدودیت مسیر حرکت وسایل نقلیه جهت سهولت حرکت عابران پیاده ساخته شده است. این راهبندهای ستونی به گونه ای طراحی می شوند که استحکام لازم را در […]