نصاب

نحوه عملکرد یک برد درب برقی دورژانس

برد درب برقی دورژانس به سادگی یک وسیله برقی است که می تواند پس از دریافت سیگنال از یک سیستم برد کنترل دسترسی، درب را باز یا بسته کند. پس از ارائه اعتبار دسترسی مجاز، درب به طور خودکار باز می شود (و بر اساس یک بازه زمانی از پیش تعیین شده، معمولاً 5-10 ثانیه […]