نصاب

باز کردن کرکره برقی دورژانس با گوشی

پیشرفت تکنولوژی در تمامی زمینه ها باعث راحت تر شدن زندگی شده است. این پیشرفت در زمینه صنعت نیز هر روز پر رنگ تر می‌شود.  نیز یکی از پیشرفت هایی است که زندگی بشر را آسان تر کرده است. باز کردن کرکره برقی با گوشی توسط نرم افزارهای هوشمند انجام پذیر است. اخیرا در دنیای […]