نصاب

انواع فریم درب اتوماتیک شیشه ای

برای هر شیشه سکوریت موجود در درب های اتوماتیک از 4 عدد فریم استفاده می شود. دور هر شیشه سکوریت دو عدد پروفیل به صورت افقی و دو عدد پروفیل به صورت عمودی نصب می شود. پروفیل های افقی که در قسمت بالا و پایین شیشه ی سکوریت قرار می گیرند پروفیل کف و پروفیل های عمودی که […]