نصاب

انواع راهبند هیدرولیکی و الکترومکانیکی دورژانس

راهبند ها نوعی از تجهیزات کنترل تردد هستند که برای کنترل ورود و خروج افراد به مکان هایی مانند پارکینگ های عمومی، مجتمع های بزرگ،بیمارستان ها و یا مکان های بزرگ دیگری نصب می شوند و دارای انواع مختلفی هستند. راهبندها از نظر نوع سیستم محرکه به دو نوع راهبند الکترومکانیک و راهبند هیدرولیک تقسیم […]