نصاب

انواع تیغه آلمنیومی کرکره برقی دورژانس

تیغه کرکره برقی دارای انواع مختلفی است که تیغه آلومینیومی نیز یکی از پرطرفدارترین آنهاست. انواع تیغه آلومینیومی کرکره برقی می تواند دارای یک، دو یا سه پل، درون خود باشد. این پل ها باعث استحکام و مقاومت بیشتر تیغه می گردد. نوع دیگری از تقسیم بندی فرم تیغه ها بر اساس یک یا دو جداره […]