نصاب

اجزای درب اتوماتیک پارکینگ دورژانس

با توجه به پرکاربرد شدن درب اتوماتیک برای پارکینگ بهتر است اجزای درب اتوماتیک پارکینگ را بشناسیم.اجزای درب اتوماتیک پارکینگ غلتک ها : زمانی که درب باز و بسته می شود غلتک ها موجب حرکت آسان و روان درب روی ریل می شوند. ریل ها : درب های اتوماتیک پارکینگی دارای سه ریل هستند. دو […]