نصاب

ترانس درب شیشه ای اتوماتیک دورژانس

ترانس درب شیشه ای اتوماتیک دورژانس ، نوعی ترانس می باشد که برای جلوگیری از نوسانات برق شهری استفاده می گردد. که در هنگام خرید باید به متریال استفاده شده در ترانس درب اتوماتیک دقت شود. زیرا عدم استفاده از متریال مناسب باعث آسیب رسیدن به درب اتوماتیک می شود. نوسانات در برق شهری موجب […]