نصاب

آشنایی با ریل درب اکاردئونی دورژانس

نصب تخصصی ریل درب آکاردئونی توسط حفاظ نما یکی از قطعات بسیار مهم در دربهای آکاردئونی ریل درب آکاردئونی است. این ریلها که در قسمت پایین و بالای دربهای آکاردئونی قرار می گیرند باید از کیفیت و دوام بالایی برخوردار باشند تا بتوانند قسمتهای آهنی درب را بخوبی بر روی خود حمل کرده و در نهایت جابجا […]