نصاب

اشکالات رایج درزمینه راهبند میله ای دورژانس

راهبند دورژانس در واقع به تجهیزاتی گفته می شود که دارای یک میله اصلی است و با توجه به فضای موجود طول آن تغییر می کند که به یک پایه متصل است و در ورودی عوارض ها، پارکینگ ها ، جاده ها، مراکز دولتی و خصوصی و … برای کنترل تردد استفاده می شود. راهبند […]